Jakamo expands presence in the Nordics with new office in Malmö

Jakamo, a Finland based fast growing technology company providing a cloud-based supply chain collaboration platform for manufacturing companies globally, has established an affiliate in Sweden with an office in Malmö.

 

Jakamo’s customers in manufacturing industry are operating actively in the Nordics. Increasing presence near the customers is a response to growing number of Jakamo users in Scandinavia, especially in Sweden.

“We are eager to launch the presence of Jakamo in Sweden and to start working with companies in the Swedish manufacturing ecosystem”, says Jennie Orton who has started as the Head of Sales, Sweden at Jakamo. “We are adding resources to customer service and on-boarding to support the Scandinavian manufacturing companies in their digital transformation journey”, Orton continues.

“Jakamo brings web-based communication and real-time analytics into supply chain processes. The feedback from customers and partners in Sweden is that Jakamo’s solution and Swedish business culture have a natural fit”, says Jarl Matti Anttila, CMO & Co-founder of Jakamo. “Jennie holds a key-role in the customer interface and we are more than happy to welcome her into our team”, Anttila continues.

 

Jakamo in a nutshell. Jakamo is collaboration platform designed for manufacturing companies. In Jakamo, companies can digitalize their supply chains which enables them to connect easily with each other, share information and communicate together. Jakamo has 1600+ customers in 40+ countries around the world. We pride ourselves on providing manufacturing professionals with a solution that radically improves and accelerates the collaboration between customers and suppliers along the supply chain. Jakamo’s method, system and apparatus is granted with a US patent.

Follow @thejakamo | Visit jakamo.net | Media room jakamo.net/media

Additional information and material:

Jennie Orton, Head of Sales, Sweden
Mob +46 70 610 5905
Email jennie.orton(a)thejakamo.com

Jarl Matti Anttila, CMO & Co-founder
Mob +358 41 439 2582
Email matti.anttila(a)thejakamo.com

 

Jakamo expanderar i Norden med nytt kontor i Malmö

Jakamo, ett snabbväxande teknologibolag i Finland som tillhandahåller en cloud-baserad platform för samarbete över företagsgränser i en mängd olika processer relaterade till supply chain, har etablerat en filial i Sverige med kontor i Malmö.

Jakamos kunder från tillverkningsindustrin är aktiva in Norden. Att öka närvaron nära kunderna är ett svar på det växande antalet Jakamo-användare i Skandinavien, särskilt i Sverige.

“Vi är angelägna om att öka närvaron av Jakamo i Sverige och att börja arbeta med företag i den svenska tillverkningsindustrin”, säger Jennie Orton som har startat som försäljningschef för Jakamo i Sverige. “Vi utökar med resurser för att kunna stötta våra skandinaviska tillverkningsföretag i deras digitala transformationsresa”, fortsätter Orton.

“Jakamo möjliggör webbaserad kommunikation och analyser i realtid genom en mängd olika supply chain processer. Feedback från kunder och partners i Sverige är att Jakamos lösning och den svenska företagskulturen har en naturlig passform”, säger Jarl Matti Anttila, CMO & grundare av Jakamo. “Jennie har en nyckelroll i kundrelationerna och vi välkomnar henne till vårt lag”, fortsätter Anttila.

 

Jakamo i ett nötskal. Jakamo är en samarbetsplattform avsedd för tillverkningsföretag. I Jakamo kan företag digitalisera sina försörjningskedjor vilket gör att de kan ansluta sig till varandra, dela information och kommunicera tillsammans. Jakamo har 1600+ kunder i 40+ länder runt om i världen. Vi är stolta över att erbjuda tillverkare en lösning som radikalt förbättrar och accelererar samarbetet mellan kunder och leverantörer längs leverantörskedjan. Jakamos metod och system har beviljas med ett amerikanskt patent.

Följ @thejakamo | Besök jakamo.net | Media rum jakamo.net/media